Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

NL IGF Event 2017

10 oktober 2017 13:00 - 17:00

Van blockchain governance tot cyberdiplomatie. En van internet ‘shut downs’ tot ‘fake news’.
Steeds vaker koppen de kranten met internet gerelateerde onderwerpen. Geen wonder, want het internet groeit en zeker ook de impact ervan op onze economie en samenleving. Daarom organiseren het ministerie van Economische Zaken, SIDN en ECP het NL IGF Event, een open dialoog tussen alle betrokken stakeholders over de ontwikkeling van het internet en de publieke belangen die daarbij betrokken zijn.

Het NL IGF event is een open multistakeholder bijeenkomst die een nationaal platform biedt voor het uitwisselen van kennis en ervaringen en het bediscussiëren van netelige internet-gerelateerde onderwerpen. Dit kan onder andere in de diverse parallelle workshops. Het uiteindelijke programma wordt mede door u bepaald. De uitkomsten van het NL IGF event vormen input voor de Nederlandse deelnemers aan het mondiale Internet Governance Forum (IGF) in Genève in december dit jaar. Het programma wordt binnenkort bekend gemaakt.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor het NL IGF Event op 10 oktober via het online inschrijfformulier. Na aanmelding rekenen wij op uw komst. U ontvangt een week van tevoren een bevestiging.

Uw workshop
De agenda van deze sessies wordt vooral bepaald door de deelnemers. U dus! Welke kwesties, risico’s en uitdagingen signaleert u en wilt u nog onder de aandacht brengen van relevante partijen? Een eigen workshop? Een discussie over een bepaald thema? Wij horen het graag via nligf@ecp.nl.

Achtergrond
De toekomst van het internet is cruciaal voor onze samenleving. De maatschappelijke, economische, ethische en sociale vraagstukken die het internet met zich meebrengt, staan hoog op de agenda van overheden, bedrijfsleven en politiek: Wat is het belang van een open en vrij internet? En waar stellen we grenzen aan die vrijheid? Welke maatregelen nemen overheid en bedrijfsleven tegen cybercrime? En waar gaan die ten koste van de sociale veiligheid? Wat is de impact van sociale media? En waar verliest de waarheid het van ‘fake’ nieuws?
Het NL IGF Event is de voorbereidende bijeenkomst voor het Internet Governance Forum (IGF). Dat is het mondiale multistakeholder overlegplatform onder VN-mandaat, waar de belangrijke vraagstukken rondom internet governance centraal staan.
Het NL IGF bereidt de Nederlandse inbreng voor op de diverse IGF thema’s en draagt bij aan een goede inbedding van de IGF-resultaten in nationaal beleid. Het twaalfde Internet Governance Forum vindt van 18-21 december plaats in Genève, Zwitserland.

Gegevens

Datum:
10 oktober 2017
Tijd:
13:00 - 17:00
Site:
https://www.nligf.nl/agenda/

Organisator

NLIGF
Site:
https://splend.cloud/organisator/nligf/