FIBER VAKDAG 2022

11 oktober

Bouw & Infra Park, Harderwijk

Standaardiseren, leren & samenwerken

Kilometers glasvezel worden op dit moment aangelegd, zodat in 2030 alle 8 miljoen huishoudens in Nederland kunnen genieten van optimale connectiviteit.

Nederland verglaasd in een rap tempo, maar wanneer er meerdere netwerken in één buurt worden aangelegd, zorgt dit niet alleen voor overlast maar komt ook de veiligheid van het netwerk in het gedrang. Dus hoe zorgen we er als sector voor dat verglazing veilig en betrouwbaar is en blijft?  Want als het netwerk eenmaal ligt, moet het ook worden gemanaged.

Koplopers en experts uit de glasvezelsector komen samen en buigen zich over samenwerken, standaardisatie, techniek en de aanwas van nieuwe talenten in een sector die continu in beweging is. 

Programma 2022

U komt toch ook?

Dit event is voor professionals in de glasvezelindustrie, voor beleidsmedewerkers, gemeenten en (regionale) initiatieven. En daar wilt u bij zijn.

Standaardisatie

De glasvezelsector in Nederland is versnipperd. Er is één grote partij die glasvezelnetwerken realiseert en beheert, maar er zijn ook tientallen kleinere aanbieders. Daarnaast is er geld beschikbaar waardoor de aanwas van nieuwe glasvezelinitiatieven alleen maar toeneemt. Het is hoog tijd voor standaardisatie. Dit komt de samenwerking ten goede en zo kunnen netwerken efficiënter worden gebruikt.

Techniek

De glasvezelsector staat niet stil. Niet alleen worden bestaande (graaf) technieken verbeterd, er zijn ook innovatieve partijen die nadenken over de technieken van morgen. Zo wordt er bijvoorbeeld voortdurend gewerkt aan nieuwe technieken om het lichtspectrum beter te benutten bij het belichten van glasvezel. Daarover hebben we het tijdens de Fiber Vakdag. Niet alleen de techniek, of zogezegd het hoe, staat centraal maar ook wordt er gesproken over de manier van werken en de impact daarvan. Bijvoorbeeld voor gemeenten, bedrijventerreinen of woonwijken

Organisatie

Hoe zit het met de zeekabels? Wat is de visie op connectiviteit van het huidige kabinet? En hoe kunnen gemeenten optimaal samenwerken met fiber carriers? Er blijven zo ontzettend veel vragen onbeantwoord. Op de Fiber Vakdag ontmoet u bevlogen sprekers - o.a. uit Den Haag - en collega's met wie u uitgebreid kunt sparren over de organisatie van glasvezel in Nederland.

Wie zet zich in voor de sector?

We hebben het over standaardisatie, over techniek en organisatie. Maar wie is waarvoor verantwoordelijk? Wat is de rol van de overheid, van gemeenten of van een vereniging als FCA? Maar ook: hoe zorgen we er voor dat onze sector zichtbaar wordt, aantrekkelijk is én blijft voor de jeugd die vandaag of morgen een keus moet maken over hun toekomstige carrière? Ga het gesprek met ons en met elkaar aan. Maar stel uzelf ook de vraag: wat kunt u doen?

Ik sluit mij aan bij de

0
aanwezige professionals

Hét netwerk- en kennisevent
van de glasvezelsector

In de 2021 editie keken we vooruit naar 2030; het jaar waarin alle huishoudens in Nederland minimaal één glasvezelaansluiting in de meterkast hebben. Er werd actief gediscussieerd over de rol van de overheid en hoe de digitale sector hoger op de Haagse agenda kan komen te staan. Maar ook keken we naar het geld in onze sector, hoe wordt dat besteed?