OVER ONS

De digitale economie ontwikkelt zich in een razend tempo.  Om die ontwikkeling te ondersteunen zijn snelle, betrouwbare verbindingen noodzakelijk. Aan ons de belangrijke taak de kwaliteit van deze verbindingen continu te verbeteren en glasvezel beschikbaar te maken voor ieder bedrijf en huishouden in Nederland.

Innovatie vs slagvaardigheid
Nederland loopt voorop in het aanbieden van glasvezelinfrastructuur. Landelijk, regionaal en lokaal zien wij mooie initiatieven ontstaan. Maar er heerst ook onduidelijkheid. Overheden pleiten bijvoorbeeld voor goede glasvezelverbindingen voor iedere burger maar geven niet altijd subsidies vrij. En lokale overheden hanteren afwijkende procedures voor bijvoorbeeld vergunningsaanvragen of breekverboden tijdens glasvezelprojecten.

Groeistuipen bedwingen
Het is niet alleen de overheid die voor onduidelijkheid zorgt. De glasvezelsector verandert snel en mede daardoor ontstaan veel verschillende initiatieven. Natuurlijk juichen wij dat toe, maar deze groei heeft ook een keerzijde. De markt raakt versnipperd met als gevolg verminderde samenwerking, onduidelijkheid voor stakeholders waaronder de (lokale) overheid en het ontbreken van neutrale informatie voor het bedrijfsleven.

Een helpende hand
Brancheorganisatie FCA biedt eigenaars van glasvezelnetwerken de helpende hand en adviseert hen op basis van trends uit binnen- en buitenland. FCA is in gesprek met alle onderdelen van de keten. Daarmee zijn wij een katalysator richting de (lokale) overheid, het bedrijfsleven en alle andere betrokken partijen. Wilt u zich aansluiten als deelnemer? Lees onze voorwaarden of neem contact met ons op.

HET BESTUUR

Andrew van der Haar
Directeur & Secretaris

Andrew is sinds 1997 actief in de ICT sector. In 2010 richtte hij B2B ICT- dienstverlener Atlantis Data op. In 2012 werd hij directeur van Datacenter Groningen te Zuidbroek en in 2019 opende hij Datacenter Almere. Andrew is mede-oprichter van de FCA.

Lex Wils

Lex Wils
Voorzitter

Lex is verantwoordelijk voor netwerk development en innovaties binnen de Eurofiber Group. Hij is al 20 jaar actief betrokken bij de ontwikkeling en uitrol van glasvezelnetwerken in Nederland en daarbuiten.

Marbo Rooseboom
Penningmeester

Marbo is penningmeester van de FCA.

Teun van der Velden
Algemeen bestuurslid

Teun is sinds 2014 verantwoordelijk voor de operatie en ontwikkeling van nieuwe diensten en infrastructuur binnen Breedband Regio Eindhoven.

rvt

Robert van Tuinen
Algemeen bestuurslid

Robert is verantwoordelijk voor de strategische ontwikkeling rondom het havenbedrijf Groningen Seaports. Hij is ruim 11 jaar betrokken bij diverse regionale en internationale IT- en glasvezelontwikkelingen.

VOORMALIG BESTUURSLEDEN

Rick van Fucht

Rick van Fucht
Voorzitter (2016 – 2018)

Rick was als één van de mede-oprichters van 2016 tot maart 2018 voorzitter van de FCA. Hij werkte onder andere bij Relined en NL-ix. Momenteel is hij manager connectivity bij colocatie provider NorthC.

Niels van der Pluijm

Niels van der Pluijm
Penningmeester (2016 – 2018)

Niels was als één van de mede-oprichters van 2016 tot maart 2018 penningmeester van de FCA. Hij is al vele jaren actief in de telecom en sinds juni 2010 directeur van Breedband Tilburg.

Jeroen van de Lagemaat

Jeroen van de Lagemaat
Algemeen Bestuurslid (2016 – 2017)

Jeroen was van november 2016 tot december 2017 algemeen bestuurslid van de FCA. Hij is directeur van NDIX en was lange tijd werkzaam bij de Universiteit Twente.

Peter Oskam
Secretaris (2016 -2019)

Peter is directeur van Rekam. Hij houdt zich op technisch- en commercieel vlak al sinds zijn afstuderen aan de TU Delft (2004) bezig met de aanleg en mogelijkheden van glasvezelnetwerken. Hij was van 2016 tot 2019 secretaris van de FCA.

Fokke Martini
Algemeen Bestuurslid (2017 – 2020)

Fokke Martini is o.a. directeur van Stadsring Leeuwarden, dat in 2002 is gestart en glasvezelverbindingen biedt voor het bedrijfsleven in de Friese hoofdstad.

CONTACT