OVER ONS

De digitale economie ontwikkelt zich in een razend tempo en om die ontwikkeling te ondersteunen zijn snelle, betrouwbare verbindingen noodzakelijk. Aan ons de belangrijke taak de kwaliteit van deze verbindingen continu te verbeteren en glasvezel beschikbaar te maken voor ieder bedrijf en huishouden in Nederland.

Innovatie vs slagvaardigheid
Nederland loopt voorop in het aanbieden van glasvezel infrastructuur. Landelijk, regionaal en lokaal zien wij mooie initiatieven ontstaan maar er heerst ook onduidelijkheid. Overheden bijvoorbeeld pleiten voor goede glasvezelverbindingen voor iedere burger maar geven niet altijd subsidies vrij. En lokale overheden hanteren afwijkende procedures voor bijvoorbeeld vergunningsaanvragen of breekverboden tijdens fiber projecten.

Groeistuipen bedwingen
Het is niet alleen de overheid die verwarring zaait. De carrier branche groeit snel en mede daardoor ontstaan vele verschillende initiatieven. Natuurlijk juichen wij dat toe, maar deze groei heeft ook een keerzijde. De markt raakt versnipperd met als gevolg verminderde samenwerking, onduidelijkheid voor stakeholders waaronder de (lokale) overheid en het ontbreken van neutrale informatie voor het bedrijfsleven.

Een helpende hand
Brancheorganisatie FCA biedt carriers de helpende hand en adviseert hen op basis van trends uit binnen- en buitenland. FCA is in gesprek met alle onderdelen van de keten. Daarmee fungeren wij als katalysator richting de (lokale) overheid, het bedrijfsleven en alle andere gelieerde partijen. Wilt u zich aansluiten als deelnemer? Lees onze voorwaarden of neem contact met ons op.

HET BESTUUR

Andrew van der Haar
Directeur

Andrew is sinds 1997 actief in de ICT sector. In 2010 richtte hij eigenhandig B2B ICT dienstverlener Atlantis Data op. In 2012 werd hij directeur van Datacenter Groningen te Zuidbroek.

Lex Wils

Lex Wils
Voorzitter

Lex is verantwoordelijk voor netwerk development en innovaties binnen de Eurofiber Group. Hij is al 20 jaar actief betrokken bij de ontwikkeling en uitrol van glasvezelnetwerken in Nederland en daarbuiten.

Marbo Rooseboom
Penningmeester

Beschrijving volgt

Peter Oskam
Secretaris

Peter is directeur van Rekam. Hij houdt zich op technisch- en commercieel vlak al sinds zijn afstuderen aan de TU Delft (2004) bezig met de aanleg en mogelijkheden van glasvezelnetwerken.

Teun van der Velden
Algemeen bestuurslid

Teun is sinds 2014 verantwoordelijk voor de operatie en ontwikkeling van nieuwe diensten en infrastructuur binnen Breedband Regio Eindhoven.

Fokke Martini
Algemeen Bestuurslid

Fokke Martini is o.a. directeur van Stadsring Leeuwarden, dat in 2002 is gestart en glasvezelverbindingen biedt voor het bedrijfsleven in de Friese hoofdstad.

CONTACT