RAPPORTEN

FCA publiceert eigen rapporten en werkt samen met partners aan branche overstijgende publicaties.

FCA geeft inzicht in de stand van zaken van ‘Nederland op Glasvezel’. We kijken in dit rapport naar onze voorsprong op het gebied van digitale connectiviteit  -mede te danken aan de traditionele koper- en coax netwerken – en  innovatieve nieuwe toepassingen die er voor zorgen dat vele huishoudens en bedrijven gebruikmaken van breedbandig internet.

We maken allemaal dagelijks gebruik van internet, maar bij weinigen is bekend hoe data van A naar B komt. Connectiviteit is een verzamelterm voor alles wat bij transport van data komt kijken. Dit rapport biedt een toegankelijk, rijk geïllustreerd overzicht van soorten netwerken, de manier waarop zij werken en hoe zij gezamenlijk het internet vormen.