RAPPORTEN

FCA publiceert eigen rapporten en werkt samen met partners aan branche overstijgende publicaties.

Voor de tweede keer zet de FCA op een rij wat de stand van zaken is rondom de aanleg van glasvezel in Nederland. Nederland op Glasvezel 2018 is een kroniek van de glasvezelsector. In het rapport wordt ook buiten de eigen kaders gekeken, en aan de bel getrokken over de beoogde uitrol van 5G, die zonder fijnmazige glasvezelnetwerken bemoeilijkt wordt.

Download het rapport
FCA gaf met het rapport Nederland op Glasvezel voor het eerst inzicht in de stand van zaken rondom de aanleg van glasvezel in Nederland. Het rapport behandelt de Nederlandse voorsprong op het gebied van digitale connectiviteit en  innovatieve nieuwe toepassingen die er voor zorgen dat vele huishoudens en bedrijven gebruikmaken van breedbandig internet.

We maken allemaal dagelijks gebruik van internet, maar bij weinigen is bekend hoe data van A naar B komt. Connectiviteit is een verzamelterm voor alles wat bij transport van data komt kijken. Dit rapport biedt een toegankelijk, rijk geïllustreerd overzicht van soorten netwerken, de manier waarop zij werken en hoe zij gezamenlijk het internet vormen.